PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Các hình thức thanh toán Bodybuilding Vietnam chấp nhận?

 Trả lời: 

 Bạn có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau:

  • Thanh toán tại nhà (nội thành Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM & Cần Thơ) 

  • Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng & ATM

  • Thanh toán qua Bưu điện

 Chúng tôi sẽ chỉ xử lý đơn hàng sau khi nhận được tiền của bạn trừ những trường hợp bạn chọn phương thức vận chuyển và thanh toán tại nhà (áp dụng cho các khách hàng tại nội thành Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh & Cân Thơ).