Điều khoản Sử dụng

www.bodybuilding.vn là website thương mại điện tử do BODYBUILDING VIETNAM xây dựng phát triển. Khi bạn đã tham gia các websites trên, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

Điều 1:

Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, điện thoại, email theo các trường bắt buộc trong form đăng ký.

Điều 2:

Khách hàng có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Điều 3:

Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Điều 4:

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của bodybuilding.vn cũng như hệ thống máy chủ của bodybuilding.vn.

Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email info@bodybuilding.vn.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Bodybuilding.vn.

Điều 5:

Khi giao tiếp, nhận xét và đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét của các khách hàng khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với khách hàng khác.

Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một khách hàng khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản trị bodybuilding.vn


Điều 6:

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền.

Tuyệt đối không bàn luận về Chính trị. 

Điều 7:

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. 

Điều 8:

Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm nào khác trên diễn đàn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của www.bodybuilding.vn

có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website cũng như diễn đàn.